Üye Girişi
0
0 ürün listeleniyor
0 ürün listeleniyor

En İyi AYT Kimya online kursu - uzaktan eğitim

En iyi AYT Kimya online kurs - uzaktan eğitim derslerimiz ile istediğiniz yerde sınava hazırlanın!

Sınav Eğitim Kurumları’na ait dijital eğitim platformu olan Puan Eğitim’in, AYT Kimya online kurs ve uzaktan eğitim kursu öğrencilere üniversitelerin kapılarını açacak. Canlı eğitim kurslarına katılan öğrenciler, AYT Kimya sınavına hazır halde girecek. Tüm detayların düşünüldüğü kurs paketleri, en uygun fiyatlarla ve en dolu sınav hazırlıkları ile incelemenizi bekliyor.

Bu yazımızda, AYT nedir? AYT’de kaç soru var? YKS puanı nasıl hesaplanır? AYT Kimya sınavında kaç soru var? AYT Kimya konuları nelerdir? AYT Kimya konu başlıkları ve alt konular, AYT Kimya: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ve Maddenin Halleri, AYT Kimya: Modern Atom Teorisi, Gazlar ve Sıvı Çözeltiler, AYT Kimya: Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Denge ve Hız, AYT Kimya: Organik Bileşikler, Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler, AYT Kimya soru dağılımı detayları yer alıyor.

AYT nedir?

Açılımı Alan Yeterlilik Testleri olan AYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumuna verilen addır. AYT sınavına lise mezunu olanlar ya da 12. Sınıf öğrencileri girebilir. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerine girmek isteyen öğrenciler AYT’ye girerek en önemli basamağı geçmiş olurlar. YKS’de birinci oturumun adı TYT, ikinci oturumun adı ise AYT’dir. 

AYT’de kaç soru var?

AYT’de 160 soru var. 180 dakika süren sınavda öğrencilerin 160 sorusu cevaplaması isteniyor. 

YKS puanı nasıl hesaplanır?

YKS puanı hesabı, TYT puanın yüzde 40’ı, AYT puanının yüzde 60’ı alınarak hesaplanıyor. Temel Yeterlilik Testi sınavında 150 baraj puanını geçen adaylar, ikinci sınavdan alacakları puanla 4 yıllık bir üniversiteye girmeye hak kazanıyor. Bunun için Alan Yeterlilik Testleri sınavından da 180 baraj puanının geçilmesi gerekiyor. AYT puanı TYT puanını düşürmüyor, AYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor ve ayrıca AYT’de Alan Dışı Testleri çözmek de AYT puanını etkilemiyor.

AYT Kimya sınavında kaç soru var?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Kimya sınavında 13 soru var. AYT’de toplam 160 soru soruluyor. Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler -1 derslerinden 40 soru soruluyor. Bu 40 sorunun içinde 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusu, 10 Tarih -1 sorusu ve 6 Coğrafya -1 dersi sorusu yer alıyor. AYT’de Sosyal Bilimler -2 derslerinden ise 40 soru soruluyor. Tarih -2 dersinden 11 soru, Coğrafya -2 dersinden 11 soru, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık ders konularından 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da yine Felsefe Grubu sorularından 6 soru soruluyor. AYT’de ayrıca Matematik dersinden 40 soru soruluyor. Fen Bilimleri Testi’nden de aynı şekilde 40 soru soruluyor. Fizik dersinden 14 soru, Kimya dersinden 13 soru ve Biyoloji dersinden 13 soru soruluyor.

AYT Kimya konuları nelerdir?

AYT Kimya konuları arasında, Kimya Bilimi, Atom ve Yapısı, Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşim, Kimyasal Hesaplamalar, Kimyanın Temel Kanunları, Asitler, Bazlar ve Tuzlar, Maddenin Halleri ve Karışımlar konuları yer alıyor. Ayrıca, Doğa ve Kimya, Kimya Her Yerde, Modern Atom Teorisi, Gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Kimyasal Tepkimelerde Denge ve Kimyasal Tepkimelerde Hız konuları var. AYT Kimya konuları arasında, Asit-Baz Dengesi, Çözünürlük Dengesi, Kimya ve Elektrik, Organik Kimya ve Bileşikler, Karbon Kimyasına Giriş ve Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler konuları yer alıyor. AYT sınavında Kimya dersinden sorulacak 13 soru, bu konular arasından seçilerek öğrencilerin karşısına çıkıyor. Öğrencilerin tüm bu konulara titiz şekilde çalışması gerekiyor.

AYT Kimya konu başlıkları ve alt konular

AYT Kimya konu başlıklarında öncelikli olarak Kimya Bilimi ana başlığı ve Simyadan Kimyaya, Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları, Kimyanın Sembolik Dili ve Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları alt başlıkları yer alıyor. Atom ve Yapısı başlığı altında, Atomu Oluşturan Temel Tanecikler, Atom Numarası, Kütle Numarası, Elektron Sayısı, İyon Yükü, İzotop, İzoton, İzobar Atomlar ve İzoelektronik Tanecikler konuları da AYT’nin Kimya dersi konuları arasında yer alıyor. Ayrıca Periyodik Sistem başlığı altında, Mendeleyev ve Periyodik Sistem, Moseley ve Modern Periyodik Sistem, Periyodik Sistemde Yer Bulma, Elementlerin Sınıflandırılması ve Periyodik Özelliklerin Değişimi konuları yer alıyor.

AYT Kimya: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ve Maddenin Halleri

AYT Kimya konu başlıklarında, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler başlığı altında, Kimyasal Tür Nedir? ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimin Sınıflandırılması (Güçlü Etkileşimler ve Zayıf Etkileşimler) konuları yer alıyor. Maddenin Halleri ana başlığı altında, Maddenin Sıvı, Gaz, Katı ve Plazma Halleri, Sıvılar ve Özellikleri, Katılar ve Özellikleri, Gazlar ve Özellikleri ve Plazma ve Özellikleri konuları yer alıyor. Homojen ve Heterojen Karışımlar başlığı altında, Homojen Karışımlar (Çözeltiler) ve Heterojen Karışımlar konuları bulunuyor. Asitler-Bazlar ve Tuzlar ana başlığı altında, Asitler ve Bazlar, Asit ve Bazların Tepkimeleri, Yaşamımızda Asitler ve Bazlar ve Tuzlar konuları yer alıyor.

AYT Kimya: Modern Atom Teorisi, Gazlar ve Sıvı Çözeltiler

AYT Kimya konu başlıklarında, Kimya Her Yerde ana başlığı ile birlikte, Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları (Temizlik Maddeleri, Sabun, Deterjan, Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar) ve Gıdalar (Hazır Gıdalar, Yenilebilir Yağ Türleri) alt başlıkları yer alıyor. Modern Atom Teorisi başlığı altında, Atomun Kuantum Modeli, Periyodik Sistem Ve Elektron Dizilimleri, Periyodik Özellikler, Elementleri Tanıyalım ve Yükseltgenme Basamakları konuları yer alıyor. Gazlar başlığı altında, Gazların Genel Özellikleri, İdeal Gaz Yasası, Gazlarda Kinetik Teori, Gaz Karışımları ve Gerçek Gazlar alt başlıkları, Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük başlığı altında ise Çözücü Çözünen Etkileşimleri, Derişim Birimleri, Koligatif Özellikler, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler alt başlıkları yer alıyor.

AYT Kimya: Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Denge ve Hız

AYT Kimya konu başlıklarında, Kimyasal Tepkimelerde Enerji ana başlığı altında Tepkimelerde Isı Değişim, Oluşum Entalpisi, Bağ Enerjileri ve Tepkime Isılarının Toplanabilirliği konuları yer alıyor. Kimyasal Tepkimelerde Denge ana başlığı ile birlikte, Kimyasal Denge, Dengeyi Etkileyen Faktörler ve Sulu Çözelti Dengeleri alt konuları yer alıyor. Kimya ve Elektrik ana başlığı altında İndirgenme-Yükseltgenme (Redoks) Tepkimeleri, Elektrotlar Ve Elektrokimyasal Hücreler, Elektrot Potansiyelleri, Kimyasallardan Elektrik Üretimi, Elektroliz ve Korozyon konuları yer alıyor. Karbon Kimyasına Giriş başlığı altında, Anorganik Ve Organik Bileşikler, Basit Formül Ve Molekül Formülü, Doğada Karbon, Lewis Formülleri ve Hibritleşme-Molekül Geometrileri alt konuları yer alıyor.

AYT Kimya: Organik Bileşikler, Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Kimya konu başlıklarında, Organik Bileşikler başlığı altında, Hidrokarbonlar, Fonksiyonel Gruplar, Alkoller, Eterler, Karbonil Bileşikleri, Karboksilik Asitler ve Esterler konuları yer alıyor. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler başlığı ile Fosil Yakıtlar ve Alternatif Enerji Kaynakları konuları yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı için tüm bu konulara dikkatle çalışan öğrenciler, sınavın sonucuna etki eden Kimya dersini kolayca geçebilirler. Puan Eğitim tarafından verilen online kurs ile YKS’ye etkin şekilde hazırlanabilir ve sınavı geçmek için gerekli olan tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

AYT Kimya soru dağılımı

AYT Kimya soru dağılıma göre, AYT’de en çok, Organik Kimya, Kimya ve Elektrik, Sıvı Çözeltiler, Çözünürlük Dengesi, Asit-Baz Dengesi, Modern Atom Teorisi konularından sorular çıkıyor. Ayrıca, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Kimyasal Tepkimelerde Hız, Kimyasal Tepkimelerde Denge, Gazlar konularından da sınavda sorular çıkıyor. Yine, Kimyasal Hesaplamalar, Kimyasal Türler Arası Etkileşim, Periyodik Sistem ve Atom ve Yapısı konularından da sorular AYT sınavında Kimya soruları arasında yer alabiliyor. Öğrencilerin tüm Kimya dersi konularına çalışması, yükseköğretime geçiş sınavı olan YKS’den iyi puan alabilmeleri için gereklidir. 13 Kimya sorusunu doğru şekilde cevaplayan öğrenciler önemli bir avantaj kazanabilirler.

AYT Kimya Online Kurs - Uzaktan Eğitim

Siz de AYT kimya online kurs ve AYT kimya uzaktan eğitim paketlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilir, paket satın alarak kısa süre içinde öğrenmeye başlayabilirsiniz.