Üye Girişi
0
0 ürün listeleniyor
0 ürün listeleniyor

AYT online kurs - uzaktan eğitim, fiyatları, tavsiye

Puan Eğitim olarak öğrencilerimizi AYT online kurs ve uzaktan eğitim derslerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz.

YKS’nin ikinci oturumunu oluşturan Alan Yeterlilik Testinin kısaltması olan AYT, YKS puanının %60’ını oluşturmaktadır. Üniversitelerin 4 yıllık programlarını tercih etmeyi düşünen öğrencilerin AYT’ ye girmeleri zorunludur. YKS puanının çoğunu AYT’nin etkilediği düşünüldüğünde Alan Yeterlilik Testi puanının yüksek olması çok önem arz etmektedir. Bizler de Puan Eğitim ekibi olarak öğrencilerimize AYT Online KursAYT Uzaktan Eğitim derslerimizle destek olmayı sürdürüyoruz. Puan Eğitim aracılığı ile yüzlerce öğrenci online eğitimlere katılarak sınavlara hazırlandı ve hedeflerine ulaştı. Sizler de hedeflerinize ulaşmayı ve rakiplerinizden bir adım öne geçmeyi istiyorsanız bu süreci Puan Eğitim farkıyla tamamlayabilirsiniz. AYT online kurs, AYT uzaktan eğitim ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

AYT online kurs - uzaktan eğitim

Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumunu oluşturmaktadır. Adı üzerinde Alan Yeterlilik Testi öğrencilerin lise öğrenimleri sürecinde seçtikleri; sayısal, eşit ağırlık, sözel bölümlerini sınama odaklı hazırlanmış bir sınavdır. Bu sebeple AYT’deki sorular tüm lise müfredatını kapsamakla birlikte ağırlıklı olarak 11. Sınıf ve 12. Sınıf müfredatından hazırlanmaktadır. 

AYT eşit ağırlık online kurs - uzaktan eğitim

YKS’nin ikinci oturumunu oluşturan ve puanı yüksek oranda etkileyen Alan Yeterlilik Sınavına eşit ağırlık alanından girecek olan gençler Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 ve Matematik testlerinden sorumlu tutulmaktadırlar. 

AYT içerisinde her test %30 ile çarpılarak hesaplanmaktadır.  Bu sebeple AYT Eşit Ağırlık Alanının puan hesaplanırken test ağırlıkları Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya %5 olarak hesaplanmaktadır.

4 Yıllık Eşit Ağırlık Bölümleri Nelerdir?

Alan Yeterlilik Testi eşit ağırlık alanı ile gidilebilecek bölümler şu şekildedir; Psikoloji, İdari ve İktisadi Bilimler, Siyasal Bilimler, Arkeoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk, Grafik Tasarımı, Çocuk Gelişimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Felsefe Grubu öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Sosyal Hizmetler, Turizm İşletmeciliği, Moda Tasarımı, Uluslararası Ticaret, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Girişimcilik, Antropoloji, Maliye, Sosyoloji, Gümrük İşletme, Havacılık Yönetimi, İşletme, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler bölümleri yer almaktadır

En İyi Eşit Ağırlık Bölümleri Hangileridir?

Sıralamaya göre üniversiteye kabul puan en yüksek olan bölümler ‘en iyi eşit ağırlık bölümleri’ olarak nitelendirilebilir. Eşit ağırlık alanına ait en iyi ve en çok hedeflenen bölümler; Hukuk, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümleridir denebilir. Bunlar dışında en çok tercih edilen bölümlere bakacak olursak Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, İşletme, İktisat, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Grafik Tasarım olarak sıralanabilir. Belirtilen bölümler doğrultusunda öğrenciler üniversite mezuniyeti sonrasında eşit ağırlık alanı ile Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen, Psikolog, Avukat, Hakim, Savcı, İç Mimar, Ekonomist, Mali Müşavir, Finansal Analist gibi unvanlarla çalışma hayatına geçiş yapabilirler.

En iyi eşit ağırlık bölümlerini tercih edebilmek için üniversite sıralamasında önde olarak puanın yüksek tutulması gerekmektedir. Bu sebeple üniversiteye hazırlık döneminde yoğun bir çalışma süreci şarttır. Bu süreci daha sistemli, erişilebilir, kapsamlı ve en kaliteli şekilde yönetebilmek için Puan Eğitim platformundaki AYT eşit ağırlık online kurs – uzaktan eğitim paketlerinden destek alabilirsiniz. “AYT Eşit Ağırlık Kayıttan Video Kursu”, “TYT-AYT Eşit Ağırlık Canlı Kurs”, “TYT-AYT Eşit Ağırlık Kayıttan Video Kursu” paketleri arasından kendinize en uygun olanı tercih ederek hedefinize ulaşmak için büyük bir adım atabilirsiniz.

AYT sayısal online kurs - uzaktan eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavında sayısal alanda tercih yapacak olan öğrenciler ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi içerisinde Matematik ve Fen Bilimleri testinden sorumludurlar. Testlerin puan ağırlıkları Matematik %30, Fen Bilimleri testi kapsamındaki Fizik %10, Kimya %10, Biyoloji %10 üzerinden hesaplanmaktadır.

AYT’de Matematik testinde 40 soru bulunmaktadır. 40 sorunun 8 veya 9 tanesi Geometri dersinden sorulmaktadır. Geçmiş yıllarda matematik dersinden temel kavramlar, EBOB-EKOK, permütasyon-kombinasyon-olasılık-binom, trigonometri, polinomlar, mantık, fonksiyonlar, kümeler, parabol, karmaşık sayılar, logaritma, diziler, limit, türev, integral konulardan soruların çıktığı, geometri dersinden çember ve daire, noktanın analitiği, doğrunun analitiği, dönüşüm geometrisi, katı cisimler, çemberin analitiği konularından sorular çıktığı görülmüştür.

AYT Fen Bilimleri testinde Fizik dersinden 14, Kimya dersinden 13, Biyoloji dersinde 13 olacak şekilde toplamda 40 soru bulunmaktadır. Son iki yıldaki çıkmış sorulara bakıldığında Fizik dersinden kuvvet ve denge, vektörler, Newton’un hareket yasaları, iş-güç-enerji, atışlar, itme ve momentum, elektrik alan ve potansiyel, manyetik alan ve manyetik kuvvet, indüksiyon, alternatif akım ve transformatör, çembersel hareket, dönme-yuvarlanma ve açısal momentum, kütle çekim ve kepler yasaları, basit makineler, basit harmonik hareket, dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgalar, büyük patlama ve radyoaktivite, özel görelilik, fotoelektrik olay ve Compton olayı, modern fizik, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları konularında en az birer tane soru çıktığı görülmüştür. Kimya dersinden periyodik sistem, modern atom teorisi, gazlar, çözeltiler, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, asit-baz dengesi, kimya ve elektrik, organik kimya, çözünürlük dengesi konularından sorular çıktığı görülmüştür. Biyoloji dersine ait ise endokrin sistem, duyu organları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım ve bağışıklık sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi,  üreme sistemi ve embriyonik gelişim, komünite ve popülasyon ekolojisi, nükleik asitler, genetik şifre ve protein sentezi, fotosentez ve kemosentez, canlılık ve enerji, hücresel solunum, bitki biyolojisi, canlılar ve çevre konularda sorular çıktığı tespit edilmiştir. 

4 Yıllık Sayısal Bölümleri Nelerdir?

Üniversitelerde Sayısal alana ait birçok bölüm olduğu bilinmekle birlikte AYT Sayısal alanı ile tercih edilebilecek bölümlerden en çok tercih edilenler Tıp, Hemşirelik, Mühendisliklerin tüm branşları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Diş Hekimliği, Ebelik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Eczacılık, Peyzaj Mimarlığı, Veterinerlik, Endüstriyel Tasarım, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi olarak sıralanabilir.

Birçok öğrenci hayallerindeki meslekleri gerçekleştirebilme adına istediği bölümlere yerleşebilmek için sınava Puan Eğitim ile hazırlanıyor. Sizlerde hedeflerinizi gerçekleştirmek ve sınavı kazabilmek için Puan Eğitim’in her koşula uygun sunduğu eğitim programlarından birisine dahil olabilirsiniz. Sınava hazırlık sürecini canlı dersler ile yürütmek isterseniz “TYT-AYT Sayısal Canlı Kurs Paketi”, saat sınırlaması olmadan hazır videolarla yürütmek isterseniz “AYT Sayısal Kayıttan Video Kursu”, “TYT-AYT Sayısal Kayıttan Video Kursu” paketlerinden birisine dahil olabilirsiniz.

AYT sözel online kurs - uzaktan eğitim

Üniversitelerin sözel bölümlerini tercih edecek öğrencilerin YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinde (AYT) Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmeleri gerekmektedir. AYT Puanını; Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı testi %18, Tarih-1 testi %7, Coğrafya-1 testi %5, Sosyal Bilimler-2 kapsamında ise Tarih-2 testi %8, Coğrafya-2 testi %8, Felsefe Grubu testi %9, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi %5 üzerinden hesaplanmaktadır.

4 Yıllık Sözel Bölümleri Nelerdir?

Sözel alandan üniversite tercihleri yapacak olan öğrenciler Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Basın ve Yayın, Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sinema ve Televizyon, Sanat Tarihi, Reklamcılık, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İlahiyat, Halkla İlişkiler bölümleri çoğunluk olmakla birlikte birçok bölümü seçebilirler.

Puan Eğitim aracılığı ile binlerce öğrenci istedikleri bölüme yerleşerek hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Üniversiteye hazırlık sürecini rehberlik hizmetleri, sınav koçluğu ve ders planları konuları ile ilgili Puan Eğitim’den destek alarak sizler de başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Puan Eğitim ayrıcalığı ile programlarınızı canlı dersler alarak oluşturmak isterseniz “TYT-AYT Sözel Canlı Kurs Paketini” satın alarak süreci en kaliteli ve en verimli şekilde geçirebilirsiniz.

AYT online kurs - uzaktan eğitim fiyatları

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek 4 yıllık bölüm tercih etmeyi planlayan gençlerin “AYT online kurs ücretleri- AYT uzaktan eğitim ücretleri” konusunda çok araştırma yaptıkları fark edilmiştir. AYT online kurs ve AYT uzaktan eğitim ücretleri satın alınan paketlere göre, paketlerin içeriklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Ücretler hakkında bilgi sahibi olabilmek için Puan Eğitim internet sayfasını inceleyebilir, daha da ayrıntılı bilgi alabilmek ve siz uygun paketi seçebilmeniz için bizimle iletişime geçerek uzmanlarımızdan bilgi ve destek alabilirsiniz.