Üye Girişi
0
0 ürün listeleniyor
0 ürün listeleniyor

En İyi TYT Türkçe Online Kursu - Uzaktan Eğitim

Puan Eğitim olarak öğrencilerimize TYT Türkçe Online Kurs - Uzaktan Eğitim hizmeti sunmayı sürdürüyoruz.

TYT Türkçe online kurs ve TYT Türkçe uzaktan eğitim almak isteyenler için, Sınav Eğitim Kurumları’na ait dijital eğitim platformu olan Puan Eğitim’in TYT Türkçe uzaktan eğitim kursları, üniversite adaylarını tüm yönleri ile sınavlara hazırlıyor. En iyi üniversitelerin en iyi bölümlerine yerleşmek için Puan Eğitim’in kurs paketlerini daha yakından inceleyin. Türkiye’nin farklı noktalarında olan ve alanında en iyi eğitimi veren uzman hocalar online uzaktan eğitim kurslarına katılıyor.

Bu yazımızda, Temel Yeterlilik Testi (TYT) nedir? TYT Türkçe online kurs – uzaktan eğitim tavsiye, TYT Türkçe online kurs – uzaktan eğitim ücretleri, TYT açılımı nedir? TYT’de hangi dersler var? TYT’de kaç soru var? TYT’de hangi dersten kaç soru çıkacak? TYT kaç dakika sürüyor? TYT Türkçe konuları nedir? TYT Türkçe’de en çok çıkan konular nedir? TYT Türkçe soru dağılımı ve TYT Türkçe konu dağılımı nedir? sorularının yanıtları yer alıyor.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) nedir?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, lise mezunu olan ya da 12. sınıfta okuyan öğrencilerin üniversiteyi kazanabilmeleri için yüksek puan alması gereken ilk YKS sınavıdır. TYT’de temel Türkçe ile temel Matematik konularından, sosyal bilimlerden ve fen bilimlerinden sorular, öğrencilerin bu alanlardaki bilgisini ölçmek için üniversite adaylarına sorulur ve öğrencilerin TYT’de aldığı puan, önemli ölçüde üniversiteyi kazanmasını etkiler. İki oturum olarak yapılan YKS’nin ikinci oturumu ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavıdır. TYT ve AYT’de alınan puanlar toplanıp bu puanların belirli bir yüzdesi hesaplanarak YKS puanı belirlenir.

TYT Türkçe online kurs – uzaktan eğitim tavsiye

TYT Türkçe online kurs – uzaktan eğitim tavsiye kursu isteyenler için Puan Eğitim kurs paketi tüm ayrıntıları ile öğrenciyi sınava hazırlıyor. TYT Türkçe online canlı eğitim dersleri öğrencinin isteğine göre gündüz ya da akşam dersleri olarak veriliyor. Yardımcı ders videoları da stüdyo ortamında yüksek kalitede çekiliyor ve öğrenci dilediği zaman konuları tekrar tekrar izleyebiliyor. Tahta soru çözüm uygulaması ve branş özelinde açılan Whatsapp gruplarının yanı sıra, kişiye özel sınav koçluğu ve veli bilgilendirme sistemi de yine bu paketlerin içinde yer alıyor.

Ayrıca periyodik olarak yapılan deneme sınavları ile öğrenci sınava ciddi şekilde hazırlanıyor. Bu deneme sınavları uzman eğitimciler tarafından analiz edilip öğrenciye özel kitap çıkarılıyor. Ayrıca 62 parça, testler ile konuları detaylı olarak anlatan kitaplardan oluşan yayın seti de yine öğrenciye sunuluyor. Genel tekrarlar ve bitirme kampları da Puan Eğitim’in TYT online kurs uzaktan eğitim paketinde yer alıyor.

TYT Türkçe online kurs – uzaktan eğitim ücretleri

Sınav Eğitim Kurumları’nın dijital eğitim platformu Puan Eğitim’in TYT Türkçe online kurs – uzaktan eğitim ücretleri paketlerini inceleyerek fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TYT açılımı nedir?

TYT açılımı Temel Yeterlilik Testi’dir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna TYT adı verilir. Lise mezunu ya da 12. Sınıf öğrencisi olanlar TYT’ye girebilir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında öğrencilere 9. ve 10. Sınıfta gördüğü derslerin konularından hazırlanan sorular sorulur.

TYT’de hangi dersler var?

TYT’de Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri dersleri var. TYT sınavında temel matematik ve temel Türkçe sorularının yanı sıra, gen bilimlerinden fizik, kimya ve biyoloji derslerinden de sorular sorulacak. Ayrıca sosyal bilimlerden tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden de sorular çıkacak. Öğrencilerin 9. Sınıf ve 10. Sınıfta ders müfredatı kapsamında gördükleri derslerin konularından sorular hazırlanarak Temel Yeterlilik Testi’nde soruluyor.

TYT’de kaç soru var?

TYT’de toplam 120 soru var. YKS’nin birinci oturumu olan TYT’de çıkacak 120 soruyu cevaplayan üniversite öğrencisi adayları, TYT’den sonra AYT’ye girerek ikinci önemli eşiği de geçmiş olurlar.

TYT’de hangi dersten kaç soru çıkacak?

TYT’de temel Türkçe dersinden 40 soru çıkacak. TYT’de çıkacak tüm sorular lise 1 ve lise 2. sınıfın müfredatını kapsayacak. Temel Matematik dersinden 40 soru çıkacak. Matematik sorularının içinde geometri soruları da yer alacak. Fen bilimleri ana başlığı altında yer alan fizik dersinden 7 soru, kimya dersinden 7 soru ve biyoloji dersinden 6 soru ile toplamda 20 soru fen bilimlerinden sorulacak. Sosyal bilimler ana başlığı altında yer alan coğrafya dersinden 5 soru, tarih dersinden 5 soru, felsefe dersinden 5 soru ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 5 soru ile toplamda 20 soru sosyal bilimlerden sorulacak.

TYT kaç dakika sürüyor?

TYT 165 dakika sürüyor. Öğrenciler 120 soruyu 165 dakika içinde çözmek için çaba sarf edecek.

TYT Türkçe konuları nedir?

TYT Türkçe konuları ana başlıkları arasında dil bilgisi, sözcük türleri, sözcükte anlam ve yapı, cümlede anlam ve cümlenin öğeleri ve türleri, paragrafta anlam, anlatım biçimleri, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri var. Ayrıca, anlatım bozuklukları, edat, bağlaç ve ünlem ile fiiller ve fiilimsiler de yine TYT Türkçe konuları arasında yer alıyor.

TYT Türkçe’de en çok çıkan konular nedir?

TYT Türkçe’de en çok çıkan konuların başında paragrafta anlam konusu geliyor. Daha sonra sözcükte anlam konularından, cümlede anlam konularından, dil bilgisi ve noktalama işaretlerinden de sorular TYT sınavlarında öğrencilere sık sık soruluyor. Ayrıca yazım kuralları ve ses bilgisi konularından da sorular çıkıyor.

TYT Türkçe soru dağılımı

TYT Türkçe soru dağılımına göre en çok soru paragrafta anlam sorularından çıkıyor. Öğrencilerin özellikle paragrafta anlam konularına daha çok çalışmaları ve dersleri daha dikkatli dinlemeleri gerekiyor. Ayrıca sözcükte anlam, cümlede anlam soruları da paragrafta anlamdan sonra en çok çıkan sorulardan oluyor. Yine dil bilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları ve ses bilgisi soruları da TYT’de en çok çıkan sorular arasındadır.

TYT Türkçe konu dağılımı nedir?

TYT Türkçe konu dağılımı, TYT Türkçe ana konuları ve alt başlıkları 9. Sınıf ve 10. Sınıfta görülen derslerden oluşuyor. Sözcükte anlam ana başlığı altında, sözcükte anlam özellikleri, sözcükler arası anlam ilişkileri ve söz öbekleri ile sözcük düzeyinde kavramlar, atasözü, deyim ve özdeyiş alt başlıkları yer alıyor. Paragrafta anlam başlığı altında, paragrafta anlam yönü, paragrafın yapı yönü ve paragrafın anlatım yönü konuları TYT Türkçe konu dağılımını oluşturuyor.

Cümlede anlam ana başlığı altında, anlatımına göre cümleler, cümlede anlam ilişkileri, cümle yorumlama ve anlamlarına göre cümleler, nesnellik ve öznellik, neden, amaç ve koşul sonuç ilişkileri, açıklama ilişkisi tanımlama, karşılaştırma, tümevarım, tümdengelim, yorum ve değerlendirme, eleştiri ve özeleştiri ile varsayım, olasılık, tahmin ve sezgi konuları bulunuyor.

TYT Türkçe’de ayrıca dil bilgisi – sözcük türleri ana başlığı altında, isim, sıfat, isim ve sıfat tamlamaları, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiiller ve fiilimsiler konularından hazırlanan sorular sorulabiliyor. Sözcükte yapı ana başlığı altında, cümlenin öğeleri, fiillerde çatı ve cümle türleri ile çekim ekleri ve yapım ekleri konuları yer alıyor.

Cümlenin öğeleri altında yüklem ve özne konuları, eylemde çatı altında nesnesine göre fiiller ve öznesine göre fiiller konuları bulunuyor. Ayrıca cümle çeşitleri başlığı altında anlamına göre cümleler, yüklemine göre cümleler, öğe dizilişine göre cümleler ve yapısına göre cümleler konuları yer alıyor.

TYT Türkçe’de bunların yanı sıra yazım kuralları başlığı altında, büyük harflerin kullanımı, birleşik sözcüklerin yazılımı ile bazı yazımı karıştırılan sözcükler konuları bulunuyor. Noktalama işaretleri ana başlığı altında, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, kesme işareti, tırnak işareti, kısa çizgi ve parantez konuları yer alıyor.

Anlatım bozuklukları başlığında ise anlamsal düzeyde bozukluklar ve yapısal anlatım bozuklukları konuları yer alıyor. TYT Türkçe’de tüm bu konulardan sorular çıkabiliyor.

TYT Türkçe Online Kurs - Uzaktan Eğitim

Puan Eğitim olarak TYT Türkçe online kurs ve TYT Türkçe uzaktan eğitim paketlerimizi öğrencilerimize sunmaya devam ediyoruz. Siz de TYT Türkçe online kurs ve TYT Türkçe uzaktan eğitim için bizimle iletişime geçebilirsiniz.